Свободни работни позиции, обявени в бюрата по труда в София към  

Административни служители за бизнес сграда в София

 

Специалисти по база данни

Продавачи в магазиниКасиери и продавачи на билети

Монтажници

Стр. 1/2 Следваща страница >>>

Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

Агенция по заетоста София, Бюро по труда София