Свободни работни позиции, обявени в бюрата по труда в София към  

Продавач в магазин

 

Лекари

Сервитцори и бармани

Готвачи

Стр. 2/2 Първа страница >>>

Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

Агенция по заетоста София, Бюро по труда София